Björkö frisskola

Ny matsal och skolkök vid björkö friskola

Björkö friskola sattsar på framtiden och bygger nytt skolkök.

Vi har fått förtroendet att se till att tekniken fungerar.

2016-02-09 07:02